OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název a sídlo firmy: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 273 24 Velvary

IČ: 41720521
DIČ: CZ6704200899

Korespondenční adresa: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, Velvary, 273 24

Kontakní osoba: Jana Cífková, Petr Pavlík e-mail: janacif@volny.cz
Kontaktní údaje:  606 125 557 po-pá mezi 10:00-14:00, e-mail:
janacif@volny.cz  

 

E-shop dodává zboží pouze v rámci ČR, do zahraničí zboží nezasíláme.

 

Obchodní podmínky jsou utvořeny v souladu s  § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

JAK NAKUPOVAT

a) Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky. 

b) Dále můžete pokračovat ve výběru.

c) Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík (v horní liště vedle odkazu "Domů"). Košík můžete    buď vysypat nebo přejít k pokladně.

d) Zvolte způsob platby a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.

e) Nezapomeňte zaškrtnout políčko - Souhlasím s obchodními podmínkami, jinak se vaše objednávka neuskuteční.

f) Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva.


 

 

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

a)Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.

b)Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

c) Vyhrazujeme si právo stornovat objednávku z důvodu, že ve stanovené dodací lhůtě nejsme schopni objednané zboží dodat ( např. dlouhodobá nedostupnost výrobku u dodavatele či výrobce ... ).

 


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), zákazník má v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu.

O úmyslu vrátit zboží nás předem informujte.

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:

Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy  písemně na elektronickou adresu: film-shop@volny.cz, uveďte: vaše jméno, adresu, číslo faktury, číslo účtu na který bude vrácená částka za zboží převedena. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14.den od dodání zboží.

Doporučujeme, aby vrácené zboží bylo kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod.), nepoškozené, bez známek opotřebení. Při nesplnění je Vaše odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn vrácenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vracené věci (zboží je poškozené, nekompletní atd.)

Zboží zašlete na naši adresu (Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 273 24 Velvary) – zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude převzeto.

Po doručení vráceného zboží  obdržíte Vaše finanční prostředky (veškeré uhrazené finanční prostředky) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 Při výměně či vrácení zboží jsou zákaznikovi podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží (kontrola zboží, znovunaskladnění, znovuzavedení zboží do nabídky e-shopu, vystavení opravného daňového dokladu, atd.).

 

 


 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

a) Na veškeré zboží je poskytována zaruka 24 měsíců.

 

b) Pokud je zboží zasláno přepravní firmou je zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno.
O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

 

c) Pokud bylo zboží poškozeno při dodávce Českou poštou je třeba reklamovat balíček do 48 hodin na příslušné pobočce a informovat dodavatele.

Při ztrátě balíčku bude zákazníkovi po uplynutí 30 dnů od odeslání zasláno nové zboží, případně vrácena částka v plné výši.

 

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:

1)Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu nebo na e-mail janacif@volny.cz  (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE ) a to bez zbytečného odkladu.

 

2) Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení reklamovaného zboží
- důvod reklamace
- termín nákupu

3) Oprávněnost reklamace je posuzována podle Záručních podmínek jednotlivých konkrétních výrobků. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka.

 

4)Reklamované zboží odešlete na adresu: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 27324 Velvary.

 

5)  Reklamace se snažíme vyřizovat v co nejkratší lhůtě, nejdélo do 30 dnů od doručení vadného zboží na naši adresu.


 


 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

__________________________________________________________________________________

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

a) Zboží, které je na skladě  ( pod obrázkem je uvedený počet kusů skladem ) expedujeme max. do dvou pracovních dnů od připsání částky na náš účet.

V případě dobírky odesíláme zboží maximálně do dvou pracovních dnů od doručení objednávky.

 

b) Pokud zboží není v současné době na skladě ( pod obrázkem není uvedený počet kusů skladem ), budete o skladové dostupnosti informováni. Platbu, prosím, odesílejte, až se ve stavu řešení objednávky objeví ČEKÁ SE NA PLATBU.

c) O zaslání zboží je zákazník informován e-mailem.

 


 

 

PLATBA

a) Platba při převzetí zásilky, na dobírku : cena zboží + poštovné + dobírečné.

 

b) Platba předem na účet ( Spořitelna  - 1734868153/0800 ), složenkou - cena zboží + poštovné.

Při platbě na účet uvádějte jako var. symbol číslo objednávky.

Zboží expedujeme až po přijetí platby, pokud není domluveno jinak.

 

Platbu očekáváme na účtu do 7 dnů od vyzvání k úhradě. Pokud platba ve stanovené lhůtě nedorazí, bude rezervované zboží uvolněno do prodeje a Vaše objednávka bude stornována.

V případě potřeby Vám umožníme delší splatnost, informujte nás v poznámce u objednávky.

 

c) Hotově při osobním odběru na naší adrese.

 

d) Při objednávce nad 3 000,- Kč poštovné zdarma.

 

 


 

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

Veškerá osobní data(např. jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou považována za diskrétní a chráněna před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použita pouze pro odeslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

 

____________________________________________________________________________________

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Ve všech případech se obchodní podmínky řídí občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

 

_____________________________________________________________________________________

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Doporučená zásilka POŠTA ČR
Rozměry zásilky nesmí překročit 5 x 35 x 50 cm ( NELZE ODESÍLAT DEKY, POLŠTÁŘE, BUDÍKY, HODINY, DEŠTNÍKY, HRNKY, LÁHVE, LAMPY, OBUV, ODPADKOVÉ KOŠE, PLAKÁTY apod.) Zvolte pouze při objednání 1 - 2ks oblečení, 1ks osušky, 1 ks povlečení - POKUD ZÁSILKA NEBUDE TYTO PARAMETRY SPLŇOVAT, BUDE POŠTOVNÉ UPRAVENO. POUZE ČR
65,00 Kč ZDARMA
Zásilkovna - balík do 5 kg
Balík do hmotnosti 5 kg, délka nejdelší strany je 70 cm, max. součet stran 120cm. Zákazník si vyzvedne zboží na vybrané zásilkovně. K vyzvednutí zboží je vyzván. Balík v zásilkovně je uložen 7 dnů.
88,00 Kč ZDARMA
Zásilkovna - balík do 10 kg
Balík do hmotnosti 10 kg, délka nejdelší strany je 70- 120cm, max. součet stran 120-150cm. Zákazník si vyzvedne zboží na vybrané zásilkovně. K vyzvednutí zboží je vyzván. Balík v zásilkovně je uložen 7 dnů.
171,00 Kč ZDARMA
Balík na poštu S - Česká pošta
Délka nejdelší strany do 35cm. Balík bude doručen na vybranou poštu, kde si ho vyzvednete.
89,00 Kč ZDARMA
Balík do ruky S - Česká pošta
Délka nejdelší strany do 35cm. O termínu doručení Vás bude pošta informovat SMS. Pošta garantuje doručení druhý den po odeslání. POUZE ČR
109,00 Kč ZDARMA
Balík na poštu M - Česká pošta
Délka nejdelší strany do 50cm. Balík bude doručen na vybranou poštu, kde si ho vyzvednete.
119,00 Kč ZDARMA
Balík do ruky M - Česká pošta
Délka nejdelší strany do 50 cm. O termínu doručení Vás bude pošta informovat SMS. Pošta garantuje doručení druhý den po odeslání. POUZE ČR
139,00 Kč ZDARMA
Balík na poštu L - Česká pošta
Délka nejdelší strany do 100cm. Balík bude doručen na vybranou poštu, kde si ho vyzvednete.
169,00 Kč ZDARMA
Balík do ruky L - Česká pošta
Délka nejdelší strany do 100 cm. O termínu doručení Vás bude pošta informovat SMS. Pošta garantuje doručení druhý den po odeslání. POUZE ČR
189,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR-VELVARY
Osobní odběr je možný v naší prodejně na adrese VELVARY, Chržínská 55 pouze v provozní době. Upozornění pro zákazníky: Výše uvedená prodejna - výdejní místo je v EET v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
BANKOVNÍ PŘEVOD-platba předem
Pokud je zboží skladem, zásilka je odeslána do dvou pracovních dnů od připsání částky na účet.
BEZ POPLATKU
DOBÍRKA
Zákazník provádí platbu v hotovosti při převzetí zboží. Připočítává se navíc k základnímu přepravnému. Upozornění pro zákazníky: Hotovost nebo úhrada platební kartou, která byla zaplacená za zboží přepravci, nepodléhá EET ( všechny takto přijaté platby, jsou zasílané přepravcem na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.) UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY, ŽE PŘI NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY BUDEME POŽADOVAT ÚHRADU POŠTOVNÉHO.
40,00 Kč
HOTOVĚ
Pouze při osobním odběru v naší prodejně na adrese VELVARY, Chržínská 55. V prodejně nelze platit kartou. Upozornění pro zákazníky: Výše uvedená prodejna - výdejní místo je v EET v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF